elainfysioterapia

  • Eläinfysioterapeutilla tarkoitetaan henkilöä, joka on suorittanut humaanipuolen fysioterapeutin tutkinnon (210 op.) ja tämän jälkeen erikoistunut eläinfysioterapiaan (30 op.).

  • Fysioterapiaan hakeutumisen syitä voivat olla esim. erilaiset liikkumisen epäpuhtaudet, suorituskyvyn lasku, tuki- ja liikuntaelinvaurioista johtuvat kiputilat sekä operaatioiden jälkeinen kuntoutus. Myös harrastuskoiran/hevosen fyysisen kunnon tukeminen ja vammojen ennaltaehkäisy ovat hyviä syitä käydä fysioterapeutilla. Fysioterapiaan voi tulla sekä eläinlääkärin lähetteellä että ilman lähetettä.

  • Eläinfysioterapian menetelmistä tärkein on terapeuttinen harjoittelu, jossa spesifien yksilöllisesti valittujen harjoitteiden avulla kohennetaan kuntoutujan erinäisiä fyysisiä ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi koordinaatio, asentotunto, lihasvoima ja liikkuvuus.

  • Muita fysioterapian menetelmiä ovat erilaiset manuaaliset käsittelyt tuki- ja liikuntaelimistölle sekä fysikaaliset hoidot (esim. laser- ja sähköhoidot).

  • Hyvän terapiatuloksen saamiseksi fysioterapeutti toimii yhteistyössä eläimen omistajan sekä eläintä hoitavan eläinlääkärin kanssa.